Peszla – rura niepalna

PKWIU 2008 (PKWIU 2004): 22.21.21.0 (25.21.21-55.10)

Poz. w zał. MI (Poz. w zał. MTiB): 11 (26)

Produkt podlega odliczeniu