Przewody (przewód) GLGGC-K

PKWIU 2008 (PKWIU 2004): 27.32.13.0 (31.30.13-72.10)

Poz. w zał. MI (Poz. w zał. MTiB):

Produkt nie podlega odliczeniu